Tülin Akkaş
  • Sıradan Bir Gün / 2014 Kağıt Üzerine Yağlı Boya / 50x70 cm
B

u yaşamda çeşitli vesilelerle farkına vardığım bir kısım konuların, yaşantıladığım bazı olayların, gördüklerimin, hissettiklerimin yanı sıra hayallerimin ‘ben’ deki etkilerini “resim” yaparak yansıtmak bana heyecan ve mutluluk veriyor.

Kimi zaman bu süreç, sürekli araştırma, deneyleme, gözlemleme ve üstesinden gelme çabalarının yanı sıra kendimi, çevremi, evreni algılamada yeni tanışıklıklar getiriyor.

Yeni keşiflerimde, sürprizlere açık böyle bir serüven yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum…


"Çıplak bedenler bizi şaşırtmıyor artık. Çıplak kafaların korkunçluğudur dayanamadığımız..."
(Bernard Shaw)

"Sanat var olmasaydı, gerçeğin kabalığı katlanılmaz kılardı dünyayı..."
(Bernard Shaw)